Україна, м.Запоріжжя, вул.Незалежної України, 76
UA RU
Реєстрація Вхід
Кошик 0
Головна Публічний договір (Оферта)

Публічний договір (Оферта)

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

(ОФЕРТА)

 

Цей документ містить публічну пропозицію (оферту) до сайту інтернет магазину ZAP-ZAP.com.ua до невизначеного кола фізичних осіб щодо укладення Договору купівлі-продажу товарів (надалі – «Договір») у порядку та на умовах, що викладені нижче.

Всі заголовки розділів та статей використовуються у Договорі винятково для зручності їх використання та прочитання, та ніяким чином не впливають на тлумачення умов цього Договору.

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Продавець – Фізична Особа-Підприємець Солдатов Володимир Олександрович, РНОКПП 3115811453

Сайт – веб-сайт Продавця, що розміщений в мережі Інтернет за адресою:

https://www.ZAP-ZAP.com.ua/.

Товар – запасні частини та інші товари до автомобілів, що пропонуються до продажу Продавцем, зображення та/або опис яких розміщено на Сайті.

Публічна оферта – пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу фізичних осіб відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з нею договір на умовах, що містяться в ній.

Договір – цей Договір купівлі-продажу товарів, який укладений на умовах визначених Публічною офертою з моменту її Акцепту (прийняття) Покупцем та встановлює однакові для всіх Покупців умови.

Акцепт – надання Покупцем повної і безумовної відповіді Продавцю на його пропозицію укласти Договір на умовах, що визначені публічною офертою шляхом оформлення замовлення на Сайті та/або підписання бланку Замовлення Товарів у випадку оформлення Замовлення у офісі Продавця та/або здійснення Покупцем оплати вартості Товару, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.

Покупець – будь-яка дієздатна фізична особа, згідно чинного законодавства України, яка має на меті придбання Товарів для особистого, домашнього або іншого використання, не пов’язаного з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника, яка Акцептувала умови цієї Публічної оферти і оформила Замовлення засобами інформаційної системи Сайту.

Замовлення – заявка Покупця на купівлю обраних ним Товарів, яка оформлена і надана Продавцю за допомогою програмних засобів Сайту або шляхом заповнення бланку Замовлення або іншим способом.

Сторона – Продавець або Покупець в залежності від контексту.

Сторони – Продавець та Покупець, що уклали Договір відповідно до умов, передбачених ним та чинним законодавством України.

Реєстрація – заповнення Покупцем відповідної реєстраційної форми на Сайті з зазначенням усіх необхідних даних.

Всі інші терміни вживаються у значенні визначеному згідно чинного законодавства України.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Договір купівлі-продажу Товарів укладається шляхом приєднання Покупцем до запропонованої Продавцем Публічної оферти в цілому. Приєднання Покупця до Публічної оферти здійснюється шляхом її Акцепту.

2.2. Договір вважається укладеним з моменту Акцепту Покупцем всіх істотних умов Договору, викладених в цій Публічній оферті, без підпису письмового примірника Сторонами. Цей Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 634, 638 Цивільного кодексу України і є рівнозначним договору, підписаному Сторонами.

          2.3.З моменту здійснення Акцепту (прийняття) Публічної оферти Покупець зобов’язується дотримуватися умов та положень Договору та всіх додатків, що є його невід’ємною складовою частиною.

2.4. Підтвердженням згоди Покупця укласти Договір, тобто повного та безумовного Акцепту (прийняття) Публічної оферти є вчинення таких дій:

          2.4.1 Завершення оформлення Замовлення Товарів за допомогою інформаційної системи Сайту.

          2.4.2. Підписання бланку Замовлення Товарів у випадку оформлення Замовлення у офісі Продавця.

          2.4.3. Оформлення Замовлення за телефонами контакт-центру Продавця: (067) 584-70-07, (095) 584-70-07 у цьому випадку Покупець погоджується із тим, що телефонна розмова може бути записана з метою контролю якості обслуговування Покупця, а також, у разі необхідності, для підтвердження факту такого звернення.

          2.4.4. Здійснення Покупцем оплати замовлених Товарів.

2.5. Продавець на письмову вимогу Покупця може надати йому підписану письмову форму цього Договору.

2.6. Факт отримання Продавцем Замовлення підтверджується шляхом надіслання Покупцю повідомлення, що містить інформацію про оформлення Замовлення. Повідомлення про отримання Замовлення надсилається Покупцю в електронному вигляді за допомогою служби коротких текстових повідомлень (SMS-повідомлень) на контактний номер мобільного телефону, вказаний Покупцем при оформленні Замовлення або при Реєстрації на Сайті та/або електронного листа на адресу електронної пошти, вказану Покупцем при Реєстрації на Сайті.

2.7. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов.

2.8. Усі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін. Перед початком оформлення Замовлення Товарів кожний Покупець зобов’язаний ознайомитися з умовами цієї Публічної оферти, що розміщені (оприлюднені) на Сайті Продавця.

2.9. Якщо Покупець не згоден з умовами Публічної оферти, то він має утриматись від оформлення або розміщення Замовлення. Якщо Покупець здійснив Акцепт, то він підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами Договору.

2.10. Продавець самостійно визначає умови Публічної оферти та має право вносити зміни до її умов з обов’язковим повідомленням про це Покупців, шляхом розміщення нової редакції Публічної оферти на Сайті.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов’язується поставити і передати у власність Покупця, а Покупець зобов’язується сплатити і своєчасно прийняти запасні частини та інші товари до автомобілів (далі – «Товар»).

3.2. Покупець замовляє та купує Товар для особистого, домашнього або іншого використання, не пов’язаного з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника.

3.3. Продавець здійснює продаж Товару на підставі Замовлення, яке Покупець оформлює самостійно на Сайті або за допомогою Продавця. Замовлення стає невід’ємною частиною Договору з моменту його оформлення.

3.4. Товар характеризується номером деталі, очікуваним строком поставки, ціною. Інформація про Товар розміщена на Сайті та може бути уточнена у Продавця.

3.5. Усі представлені на Сайті Товари є пропозиціями партнерських складів Продавця і поставляються виключно на підставі індивідуального Замовлення Покупця.

4. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Для кожного Товару на Сайті вказано очікуваний термін надходження до офісу продажу.

          4.1.1. Очікувані терміни є середньостатистичними.

          4.1.2. Якщо виконання Замовлення протягом очікуваного терміну не відбулося, Продавець           без погодження з Покупцем подовжує виконання Замовлення.

4.2. Виконання Замовлення починається, як правило, після надходження авансового платежу на рахунок Продавця або підтвердження Покупцем його оплати. За домовленістю Сторін виконання Замовлення може бути розпочато без попередньої оплати з оплатою за фактом прийому-передачі.

4.3. Замовлення може бути виконано повністю або частково, а також може бути анульоване.

          4.3.1. Часткове виконання Замовлення або його анулювання відбувається у разі, коли в ході    його виконання обраний за конкретними умовами (виробником, очікуваним строком поставки, ціною) Товар виявився відсутнім на відповідному партнерському складі.

          4.3.2. Замовлення вважається виконаним (повністю або частково) в момент надходження Товару до офісу продажу.

4.4. Продавець здійснює доставку Товару на умовах, вказаних на Сайті в розділі «Доставка замовлення».

4.5. Право власності на Товар та ризики його випадкового пошкодження або знищення переходять від Продавця до Покупця:

          4.5.1. З моменту фактичного прийому-передачі Товару при його отриманні Покупцем в офісі продажу, від кур’єра Продавця, а також від кур’єра або у відділенні транспортних компаній, які вказані на Сайті в розділі «Доставка замовлення».

          4.5.2. З моменту передачі Товару перевізнику при доставці іншими транспортними компаніями.

4.6. Покупець зобов’язаний прийняти Товар або вказати адресу для його доставки протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту надходження Товару в офіс продажу (реєстрації).

4.7. Товар може бути повернений Продавцю у порядку та строки, передбачені чинним законодавством України. При цьому, Сторони погоджуються з наступними умовами:

          4.7.1. Місцем повернення Товару є офіс продажу Продавця.

          4.7.2. Спосіб і дата відправки Товару мають бути погоджені з Продавцем.

4.8. Контакти між Сторонами здійснюється переважно електронним способом.

          4.8.1. Хід виконання і стан Замовлення відображається на Сайті в «Особистому кабінеті» Покупця.

5. ЦІНА ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. Загальна ціна Замовлення визначається як сума цін Товарів, що складають Замовлення.

5.2. Ціни за Товар відображені на Сайті і визначені на умовах самостійного вивозу з офісу продажу.

5.3. Оплата за Товар здійснюється у гривнях на підставі Замовлення:

          5.3.1. Платіжною карткою на Сайті за допомогою технічних засобів, які надаються належною юридичною особою, що виконує функції інтернет-еквайрера на підставі відповідної угоди з Продавцем.

          5.3.2. Внесенням грошових коштів на банківський рахунок Продавця.

5.4. Повернення сплачених грошових коштів здійснюється на підставі заяви Покупця у порядку та строки, передбачені чинним законодавством України.

          5.4.1. Повернення коштів здійснюється на поточний або картковий рахунок, вказаний Покупцем.

          5.4.2. Повернення коштів, сплачених платіжною карткою на Сайті, здійснюється виключно на ту ж саму картку.

          5.4.3. Покупець має право надавати заяву на повернення грошових коштів в електронній формі за умови її надсилання із електронної адреси, яка була вказана Покупцем при Реєстрації на Сайті.

6. ЯКІСТЬ ТОВАРУ ТА ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

6.1. Продавець передає Покупцю Товар, який відповідає вимогам щодо його якості та придатний для мети, з якою Товар такого роду звичайно використовується.

6.2. Прийом-передача Товару за асортиментом, кількістю, комплектністю і якістю здійснюється на підставі видаткової накладної.

6.3. Претензії Покупця щодо асортименту, кількості, комплектності і якості Товару, за виключенням прихованих дефектів, приймаються в ході прийому-передачі Товару в офісі продажу, від кур’єра або у відділенні транспортної компанії.

6.4. Продавець надає гарантії якості Товару згідно вимог до якості, які встановлені на території України.

6.5. Гарантійний строк на Товар, умови виконання гарантійних зобов’язань Продавця, порядок звернення з гарантійною претензією, а також порядок повернення Товару визначені у «Положенні про гарантію та умови повернення товарів, придбаних в інтернет-магазині ZAP-ZAP.COM.UA» (Додаток №1), що є невід’ємною частиною Договору.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне зобов’язань за Договором згідно з чинним законодавством України.

7.2. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили, таких як: війна або воєнні дії, землетрус, повінь, пожежа й інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, зміна митних правил, обмеження імпорту й експорту, що виникли незалежно від волі Сторін після укладання Договору. Сторона, що не може виконати своїх зобов'язань, негайно сповіщає про виникнення таких обставин іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Кожен Договір діє по відношенню до одного конкретного Замовлення, набуває чинності з моменту Акцепту Публічної оферти та діє до виконання Сторонами своїх зобов’язань за ним.

8.2. Усі умови Договору між Продавцем та Покупцем, в тому числі істотні, наведені у цій Публічній оферті, розміщені у мережі Інтернет за адресою: https://www.ZAP-ZAP.com.ua/, на дату укладення Договору.

8.3. Усі зміни Публічної оферти публікуються в мережі Інтернет за адресою: https://www.ZAP-ZAP.com.ua/ зі збереженням усіх попередніх редакцій за тією ж адресою. Обов’язковими для Сторін є умови, що відповідають тексту Публічної оферти, яка діяла на дату укладення Договору. Датою публікації Договору є дата зазначена на його початку.

8.4. Опубліковані зміни вважаються доведеними до відома Покупця в повному обсязі, набирають чинності з дати їх опублікування.

8.5. Сторони визнають та погоджуються з тим, що в межах цього Договору належними способами обміну інформацією в рівній мірі визнаються повідомлення, заяви та інші можливі форми листування між Сторонами, що здійснені письмово, відправлені та/або отримані за допомогою електронних, телефонних та інших засобів зв’язку.

     При використанні служб коротких текстових повідомлень (SMS-повідомлень) при передачі їх на мобільні пристрої, призначені для прийому/передачі таких повідомлень це правило застосовується тільки для повідомлень, направлених зі сторони Продавця. Продавець залишає за собою право використовувати інформацію, надану Покупцем при Реєстрації та/або оформленні Замовлення, на умовах і в порядку, передбаченому цим Договором, з метою належного виконання своїх зобов’язань перед Покупцем. Укладаючи Договір з Продавцем на умовах і в порядку, передбаченому цією Публічною офертою, Покупець підтверджує свою згоду на таке використання зазначеної інформації.

8.6. Покупець погоджується на обробку його персональних даних, вказаних ним при Реєстрації, згідно чинного законодавства України про захист персональних даних. Персональні дані Покупця обробляються відповідно до Закону України від «01» червня 2010 року №2297-VI «Про захист персональних даних» та Політики конфіденційності Продавця.

8.7. Покупець несе повну відповідальність за правильність вказаних ним при Реєстрації на Сайті адреси електронної пошти, контактних та особистих даних, а також зобов’язуються протягом 3 (трьох) днів повідомляти Продавця про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.

9. РЕКВІЗИТИ І КОНТАКТИ ПРОДАВЦЯ

ФОП Солдатов Володимир Олександрович

РНОКПП 3115811453

Банківський рахунок: IBAN UA763052990000026003050505470 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299

тел.: +38 (067) 584-70-07, +38 (099) 584-70-07

Електронна пошта: zapzap.zp.ua@gmail.com

 

 

Додаток №1

до Договору купівлі-продажу товарів

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про гарантію та повернення товарів, придбаних в інтернет-магазині ZAP-ZAP.COM.UA

1. СУТЬ ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ.

1.1. Під гарантією якості Товару слід розуміти ручання Продавця про відсутність у товарі в момент його передачі або в інший момент, встановлений у договорі, недоліків якості Товару, що знижують його вартість або не дозволяють використовувати відповідно мети, передбаченої договором.

1.2 Гарантія якості передбачає зобов’язання Продавця здійснити безоплатну заміну Товару, який не відповідає технічним вимогам виробника внаслідок виробничого дефекту, або повернути грошові кошти.

2. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ТА УМОВИ ДІЇ ГАРАНТІЇ.

2.1. Гарантійний строк на Товар є не меншим за 6 (шість) місяців з дати прийому-передачі, а у разі потреби його спеціальної установки – з дати установки або 20 000 км пробігу (що наступить раніше).

2.2. Виробники можуть надавати розширену гарантію згідно їх умов, які викладені на Сайті у розділі «Гарантія і повернення товарів».

2.3. Гарантія на автомобільні шини діє до моменту монтажу Товару на транспортний засіб. При виникненні претензії до якості шин в ході експлуатації претензія розглядається за умови надання технічного висновку від сертифікованої «УКРСЕПРО» організації про причини виникнення дефекту та непридатність Товару до подальшої експлуатації.

2.4. Гарантійний строк на Товар, встановлений на автомобілі, які використовуються в таксі, службах перевезення або беруть участь в спортивних змаганнях, зменшується втричі.

2.5. Гарантія діє за умови дотримання Покупцем наступних вимог:

          2.5.1. Товар відповідає специфікації автомобіля.

          2.5.2. Товар встановлено на автомобіль на СТО, що підтверджується наданням замовлення-наряду.

          2.5.3. Непрацездатність (дефектність) Товару підтверджена Актом рекламації.

          2.5.4. Гарантійна претензія висунута протягом 10 календарних днів з дати оформлення Акту рекламації.

2.6. Замовлення-наряд на встановлення Товару на СТО має містити дані відповідно до Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, які затверждені Наказом Міністерства інфраструктури України № 615 від 28.11.2014:

          2.6.1. Найменування і реквізити СТО.

          2.6.2. Прізвище та ініціали замовника робіт на СТО

          2.6.3. Держномер, VIN-код, рік випуску автомобіля.

          2.6.4. Дата заїзду на СТО.

          2.6.5. Пробіг на момент заїзду на СТО.

          2.6.4. Перелік виконаних робіт та їх вартість.

          2.6.5. Перелік складових частин (матеріалів), використаних під час виконання робіт.

          2.6.6. Прізвище, ініціали та підпис відповідальної особи СТО, печатку СТО (за наявності).

          2.6.7. Підпис Покупця про приймання виконаних робіт.

2.7. Акт рекламації має містити відомості згідно зразка, який надається Продавцем Покупцю.

2.8. Гарантія не розповсюджується на наступні випадки:

          2.8.1. Пошкодження Товару внаслідок ДТП, під час монтажу або демонтажу, порушення правил експлуатації, установки з порушенням технології виконання ремонтних робіт.

          2.8.2 Пошкодження Товару, який належить до паливної системи та системи вихлопу газів автомобіля, що виникли внаслідок застосування низькоякісного палива, в тому числі внаслідок забруднення або застосування етильованого бензину.

          2.8.3. Пошкодження підвіски і рульового управління, які виникли внаслідок неналежної експлуатації.

          2.8.4. Шум (скрип) гальм, наявність великої кількості абразивного пилу або сліди перегріву елементів гальмівної системи.

          2.8.5. Зовнішні пошкодження Товарів, які є склом кузова та приладами освітлення.

          2.8.6. Несправності або корозії Товару, які виникли внаслідок впливу промислових і хімічних викидів, кислотного або лужного забруднення повітря, рослинного соку, продуктів життєдіяльності птахів і тварин, хімічних активних речовин, у тому числі, таких, що застосовуються для боротьби проти обледеніння доріг, природних явищ (град, блискавка і т.д.)

          2.8.7. Експлуатаційний знос і нормальна зміна стану, в том числі старіння, такого Товару, як щітки склоочисника, привідні ремені, гальмівні колодки, диски та барабани, диски зчеплення, свічки запалювання.

          2.8.8. Недотримання вимог інструкцій та рекомендацій виробника автомобіля та автозапчастин при проведенні ремонту (заміні частин) систем гідравлічного, електрогідравлічного підсилювача керма, кондиціонування, охолодження щодо проведення промивки систем, перевірки пов’язаних запчастин, заміни тих, що вийшли з ладу і можуть вплинути на роботу нової запчастини, а при заміні компресора кондиціонера щодо обов’язкової заміни фільтра-осушувача і розширювального клапана.

          2.8.9. Відсутність у замовленні-наряді при монтажі Товару на автомобіль відмітки про проведення робіт, які пов’язані, в тому числі, з обов’язковою заміною інших деталей відповідно до п.2.8.8.

           2.8.10. Втручання в вузли, змінення конструкції, геометрії або властивостей матеріалу виробу (шліфування, підрізка, тощо), спроб самостійного відновлення чи ремонту.

          2.8.11. Пошкодження амортизаторів, якщо вони не були встановлені на один автомобіль парно на одну вісь та (або) при цьому не замінені захисні комплекти (відбійник та пильовик).

          2.8.12. Пошкодження пружин підвіски, якщо вони не були встановлені на один автомобіль парно на одну вісь.

          2.8.13. Пошкодження гальмівних дисків, якщо вони не були встановлені на один автомобіль парно на одну вісь та (або) при цьому не замінені гальмівні колодки.

          2.8.14. Належність Товару до категорії витратних матеріалів.

          2.8.15. Недотримання Покупцем вимог, за яких діє гарантія.

3. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ГАРАНТІЙНИХ ПРЕТЕНЗІЙ.

3.1. Покупець має право звернутися з гарантійною претензією до виробника Товару або Продавця за місцем купівлі Товару.

3.2. Покупець оформляє гарантійну претензію в письмовій формі.

3.3. Продавець розглядає гарантійну претензію і приймає рішення, як правило, в момент звернення, а у разі необхідності технічної перевірки причин виникнення дефекту - в строк згідно чинного законодавства України. В окремих випадках Продавець має право затребувати від Покупця результати діагностичної перевірки працездатності відповідного вузлу автомобіля на СТО, що має відповідне обладнання.

3.4. Для розгляду гарантійної претензії Покупець надає дефектний Товар та документи згідно пп.2.6, 2.7 даного Положення.

          3.4.1. Товар має бути наданим в тій же комплектності, в якій він був отриманий від Продавця.

          3.4.2. Окремі вузли і агрегати мають бути в зібраному стані, без слідів стороннього втручання, а в разі недотримання цієї вимоги із технологічних причин має бути надане мотивоване пояснення.

3.6. У разі задоволення гарантійної претензії Продавець в строк згідно діючого законодавства України надає Товар на заміну дефектного або повертає Покупцю грошові кошти.

4. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ.

4.1. Товар може бути повернуто у випадках та на умовах, які визначені чинним законодавством України та Договором:

          4.1.1. Покупець звернувся щодо повернення Товару протягом 14 (чотирнадцяти) днів

          4.1.2. Товар має товарний вигляд без слідів експлуатації або монтажу, ціле пакування, ярлики.

4.2. Повернення Товару має обов’язково бути узгодженим з Продавцем.

          4.2.1 В ході узгодження визначається порядок передачі Товару: строки, супроводжуючі документи, перевізник тощо.

          4.2.2. Усі ризики внаслідок неузгодженого повернення Товару несе Покупець.